Den 23. til 25 august 2013 går turen ud i Vadehavet - nærmere bestemt til den lille ø Mandø, hvor vi skal bo på øens campingplads.

 

PROGRAM

FREDAG den 23. august

Kl. 12.30 mødes vi ved Vadehavscentret, Okholmvej 5, V.Vedsted, 6760 Ribe
Kl. 13.00 kører vi i samlet flok via låningsvejen til Mandø Camping

Vejen ud i Vadehavet - mod Mandø!
Vejen ud i Vadehavet - mod Mandø!
Låningsvejen ved lavvande
Låningsvejen ved lavvande

Vadehavscentret
Vadehavscentret

 

 

 

Hvis I har lyst  - kan I måske inden nå et besøg i Vadehavscentret i V.Vedsted.
Her kan man blandt meget andet se den interesante film fra stormfloden i 1989.

Hvis det ikke er muligt, at nå frem til mødestedet til kl. 12.30 er det muligt, at komme over igen kl. 19.30 med afgang mod Mandø kl. 20.00.
Der vil også til denne 'overfart' være følgeskab af en erfaren 'Vadehavskører' :-)

Hvis I først kan være fremme lørdag, bedes I kontakte Arne Thomsen på mail
her for nærmere aftale om turen gennem Vadehavet.

 

 


Kl. 15.00
velkomstmøde, hvor vi sammen vil nyde øens lokale øl.

MandØL
MandØL

Kl. 18.00 fællespisning med eget medbragt mad. Forhåbentligt tillader vejret, at vi samles udenfor på campingpladsen. Hvis ikke, er der mulighed for, at vi mødes indendøre.

 

LØRDAG den 24. august

 

Kl. 11.00 besøg i Mandø kirke, hvor Mie (som bor på Mandø) vil fortælle om både øens og kirkens historie.

Mandø Kirke
Mandø Kirke
Hestevogn til sælsafari
Hestevogn til sælsafari

 
 
Kl. 14.00 skal vi på sælsafari til Pælebanke midt mellem Mandø og Fanø.
Transporten foregår med hestevogn og turen varer ca. 2 timer. Der er undervejs mulighed for at bade for de, som har lyst til det - hvis man ikke har den slags lyster :-) er der gode muligheder for at lede efter rav.

 
 
 
Kl.18.30 skal vi til Klithuset for at spise en dejlig Mandø menu, som består af:
  • Røget bakskul
  • Mandø-lam 
  • Hjemmelavet is.

Bakskuld
Bakskuld

SØNDAG den 25. august

Kl. 9.00 mødes vi til fælles morgenmad inden vi tager afsked med Mandø - og hinanden.
Klubben køber rundstykker og smør til alle. Kaffe og eventuel pålæg sørger I selv for.

Søndag tillader tidevandet, at køre tilbage til fastlandet hele dagen.

Mandø Mølle
Mandø Mølle


Hvis man har lyst til at opleve lidt mere af øen, er der flere muligheder - f.ex. det lokale museum samt Mandø Mølle, som skulle være i drift denne Weekend - eller hvad med at 'gå øen rundt'? :-)

Pris for hele turen er 1.000 kr. pr. enhed og inkluderer 2 overnatninger med strøm på Mandø Camping, velkomstmøde med lokal øl, besøg i kirken, sælsafari samt spisning lørdag aften (drikkevarer for egen regning). 

Der er mulighed for indkøb af dagligvarer samt frisk morgenbrød i Brugsen, som ligger 50 m. fra campingpladsen.

Du kan tilmelde dig turen nederst på denne side.

Sidste tilmelding er søndag den 11. august.

Betaling for turen bedes indbetalt til klubbens konto:
reg.nr. 1551 kontonummer: 11260306 senest den 11. august 2013
Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Arne Thomsen fortæller om VADEHAVET OG MANDØ:

MANDØ
Mandø ligger 7 km ude i vadehavet, har et areal på 8,5 km2 og på nuværende tidspunkt 37 beboere. I sommer sæsonen mangedobles antallet, da mange huse udlejes til turister.
 
Øen kan byde på fred og ro samt store naturoplevelser i form af et rigt fugleliv, øens gamle huse, deres kirke samt mølle og de store sandbanker, som omgiver øen. Den største af disse er Koresand på 20km2 samt Pælebanke mellem Mandø og Fanø.

 

CAMPINGPLADSEN PÅ MANDØ
Øens campingplads er blevet meget populær.
De mennesker vi har anbefalet pladsen til, vender tilbage år efter år for at opleve roen og det specielle lys som omgiver en ø midt i havet og atmosfæren i det hele taget. 
TRÆKFUGLENE
Vadehavet er et af verdens vigtigste vådområder, hvor der årligt passerer 10-12 mill. trækfugle til og fra deres yngleområder. Trækfuglene mellemlander i vadehavet, og tanker op til den næste lange rejse(= hævetagsfolket :-))
Forårstrækket kulminerer i april og efterårstrækket i oktober. Havternen trækker til Antarktis og retur (17000 km hver vej), landsvalen trækker til Sydafrika og retur
10000 km. hver vej.
 

SORT OG GRÅ SOL
Fra marts til april, samt september og til frosten begynder, er der mulighed for at se sort sol i marsken. Sort sol er, når en halv MILLION STÆRE , udfører deres
dans på himlen, inden de går til ro i sivene.
 
Grå sol er ikke så kendt som sort sol, her flyver titusinder af arktiske gæs op på en gang, en fantastisk oplevelse, som kan ses fra okt til maj. Flest på Mandø. 
TIDEVANDET
Som følge af månens tiltrækning, opstår det vi forstår ved tidevand.
Med 12,5 timers mellemrum stiger og falder vandstanden - forskellen mellem høj- og lavvande er normalt op til 2 meter. 2 gange i døgnet flyttes 1milliard kubikmeter
vand frem og tilbage - så der er store naturkræfter på spil.

SÆLERNE
sælsafari med hestevogn til Pælebanke er en speciel oplevelse, hvor man kommer tætpå sælerne og sydspidsen af Fanø. Samtidig er der en god mulighed for at bade undervejs, hvis man har lyst.
Der er ca. 4500 sæler i den danske del af vadehavet. I 2002 var bestanden reduceret til ca, 300 pga sælpest.
Sælerne er ikke populære blandt fiskere, da man ved, at 4500 sæler spiser 50 tons fisk i døgnet, så det er en anselig mængde, der går fra fiskerne.RAV
Endelig kan man samle rav i massevis på sandbankerne, men spørger man en mandøbo, så var der vist en der fandt et stykke for nogle dage siden men - men det er ikke noget man praler med. Ravet indbringer deres reservekapital og den giver man ikke gerne fra sig. 
I gamle dage samlede man rav for at kunne sælge dette hvis man manglede penge til særlige lejligheder - det være barnedåb, bryllup og des lige. Jeg har små mælkespande fyldt med rav - som forøvrigt kan findes hele vejen op af den jyske vestkyst.

MARSKENS NORDLYS
Marskens nordlys er en ny betegnelse for islandske ryler, som på efterårstrækket kommer fra den arktiske del af Grønland og Canada for at proviantere i Vadehavet inden turen til mangroven i Afrika.
Navnet har de fået når de flyver i formation og udfører en form for dans på himlen, et fantastisk syn med deres lyse underside, som lyser op når de foretager vendinger i luften.
De ankommer normalt i august måned til vaderne på Mandø, så der er måske mulighed for en  ekstra oplevelse til hævetagsklubben medlemmer.MANDØHUSET
Efter fem års istandsættelse er Mandøhuset endelig færdig restaureret - al sammen ved frivillig arbejde samt
et stort beløb fra Velux fonden (familien Kahn Rasmussen stammer fra Mandø).
Mandøhuset er et gammelt skipperhjem indrettet som det så ud i 1831 og som i dag fortæller om livet på Mandø samt tiden under 2. verdenskrig, hvor et britisk fly styrtede ned på Koresand. Mandøhuset vil fra d.d. kunne besøges hver dag hen over sommeren.
Endnu en grund til at besøge mandø med hævetagsklubben.

Tilmeld dig arrangementet. Se hvem der er tilmeldt arrangementet.

Print siden
13401644 besøgende siden 07-03-2013
OPLEVELSER - er noget vi giver hinanden!